Työnohjaukselliset keskustelut

Työelämä vaatii meiltä tänä päivänä yhä enemmän tehokkuutta ja sopeutumista työelämän
usein jatkuviin muutoksiin. Työn kuormitus, muutoksiin sopeutuminen ja vähäiset omat vaikutusmahdollisuudet voivat aiheuttaa meille stressiä ja työuupumusta, univaikeuksia ja mielialan laskua ja vaikuttaa näin terveyteemme ja työssä selviytymiseen.

Työnohjauksellisissa keskusteluissa pyritään vahvistamaan asiakkaanselviytymistä työelämässä
etsimällä niitä keinoja ja ratkaisuja, jotka edistävät työhyvinvointia ja terveyttä sekä toipumista työuupumuksesta.