Tutustu minuun

Olen erityistason psykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Pitkän urani aikana olen työskennellyt työterveyshoitajana sekä nuorten kanssa nuorisoneuvolatyössä ja opiskelijoiden terveyspalveluissa. Lisäksi olen toiminut Huolen puheeksi ottamisen -kouluttajana sekä Verkostokonsultin tehtävissä perheiden auttamistyössä.

Työskentelyotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Tärkeitä arvojani terapiassa ovat asiakaslähtöisyys, asiakkaan arvostus, joustavuus, sallivuus ja voimavarakeskeisyys. Keskeistä on
myös luottamuksen syntyminen ja avoin vuorovaikutus. Terapeuttina olen aktiivinen ja osallistuva.

Työskentelyni on keskustelupainotteista ja perustuu asiakkaan toiveisiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia hyödyntämällä edistetään toivottua elämänmuutosta.

Vastaanotollani on mahdollisuus hyödyntää 5-pisteen
korva-akupunktiota sekä mindfulness-harjoitteita hoidon tukena.

Koulutus

Erityistason Psykoterapeutti/ Ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason psykoterapiakoulutus 7.2 2014

  • Valvira 15.4.2014
  • Kela -pätevyys 1.6 2014

Psykoterapeuttisten valmiuksien erikoistumisopinnot v. 2009-2010

Työterveyshoitaja v. 2000

Terveydenhoitaja v. 1986

Sairaanhoitaja v. 1981

Muu koulutus

Stressinhallinta tietoisen jahyväksyvänvläsnäolon(mindfuness)avulla, peruskurssi/MBSR v. 2015

Korva-akupunktion käyttö päihde -ja mielenterveystyössä koulutus v. 2012

Tunnekuuleminen peruskoulutus v.2012

Verkostokonsultti koulutus v. 2005-2007

Huolen puheeksiottamisen kouluttajakoulutus v. 2006

Työkykyä ylläpitävän toiminnan ja ryhmien ohjauksen kouluttajakoulutus v. 2000-2001