Psykoterapia

Tarjoan vastaanotollani psykoterapiaa nuorille (yli 16v) ja aikuisille. Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä ammatillista ja luottamuksellista yhteistyötä, jossa tutkitaan ja etsitään ratkaisuja asiakkaan elämän vaikeuksiin, vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia sekä edistetään asiakkaan toivomaa elämänmuutosta.

Ratkaisu-ja voimavarakeskeisen psykoterapian painopisteitä ovat myös

  • Myönteinen tulevaisuusvisio
  • Työskentelyn tavoitteellisuus
  • Uusien näkökumien ja mahdollisuuksien tarkastelu
  • Edistyksen huomioiminen
  • Luovuus

Terapiaan hakeutumisen syitä voivat olla ahdistuneisuus, masentuneisuus, pelot, traumaattiset kokemukset, paniikki tuntemukset, vaikeudet ihmissuhteissa, vaikeudet työssä tai opiskelussa, huoli omasta jaksamisesta tai elämänhallinnasta. Psykoterapiasta on apua myös erilaisissa elämän muutos- ja kriisitilanteissa, kuten vakava sairaus, erotilanne, läheisen kuolema, työuupumus tai työttömyys, parisuhteen haasteet ja kriisit.

Voit hakeutua terapiaan myös, jos haluat tarkastella ja pohtia omaa elämäntilannettasi ja valintojasi paremman tulevaisuuden luomiseksi.