Pariterapia

Pariterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla erilaiset kriisit ja tyytymättömyys parisuhteessa,
vuorovaikutuksen toimimattomuus, vanhemmuuden ja uusperheen haasteet tai tilanne,
jossa pohditaan parisuhteen jatkamisen mahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

Terapian avulla pyritään yhteistyössä löytämään uusia ratkaisumalleja toimimattomien tilalle,
sekä uusia näkökulmia ja ratkaisuja voimavaroja kuluttavaan tilanteeseen. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta myös tunnistamaan voimavarojaan ja vahvuuksiaan, joiden avulla edistetään asiakkaan toivomaa elämänmuutosta.

Voit tulla terapiaan yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa.

Pariterapia voi olla lyhyt- tai pidempikestoista tarpeen mukaan.