Neuvonta ja ohjaus

Nuoret

Nuoruusiässä monet tekijät voivat vaikuttaa nuoren elämänhallintaan ja selviytymiseen elämässä. Psyykkiseen hyvinvointiin, nuoruusiän kehitykseen, opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja itsetuntoon liittyvät vaikeudet voivat uuvuttaa nuoren ja eristää hänet yksinäisyyteen.

Tapaamisessa voimme yhdessä kartoittaa nuoren tilannetta, löytää uusia toimintatapoja, vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja nuoren selviytymistaitoja paremman tulevaisuuden luomiseksi.

Vanhemmat

Nuoruusiän haasteet voivat uuvuttaa sekä perheen, että nuoren. Ulkopuolinen tuki perheelle ja nuorelle, voi tuoda uusia näkökulmia haastavaan tilanteeseen, vahvistaa perheen voimavaroja, auttaa löytämään uusia toimintatapoja kuormittavaan tilanteeseen.

Nuorten vanhemmat voivat tarvita tukea ja apua, jos perheen nuorella on vaikeuksia elämänhallinnassa, haastava nuoruusiän vaihe, tai he ovat huolissaan nuoren psyykkisestä oireilusta. Vanhemmat voivat hakeutua keskustelemaan tilanteesta myös yhdessä nuoren kanssa.

Konsultaatio voi olla kertaluonteinen tai useampi tapaaminen perheen tarpeen mukaan.