Tervetuloa psykoterapia Kristallin kotisivuille

Tarjoan vastaanotollani ratkaisu- ja voimavarakeskeistä psykoterapiaa nuorille ja aikuisille.
Ratkaisu-ja voimavarakeskeinen psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välistä ammatillista ja luottamuksellista yhteistyötä, jossa tutkitaan ja etsitään ratkaisuja asiakkaan elämän vaikeuksiin, vahvistetaan asiakkaan voimavaroja, vahvuuksia ja itsetuntemusta, sekä edistetään asiakkaan toivomaa elämänmuutosta. Työskentelyni on keskustelupainoitteista ja perustuu asiakkaan toiveisiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Psykoterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi:
  • Masennus,ahdistuneisuus, pelot, paniikkioireilu, sosiaalisten tilanteiden pelko
  • Traumaattiset kokemukset ja kriisit
  • Itsetuntoon liittyvät haasteet ja vaikeudet
  • Ihmisuhteisiin tai parisuhteeseen liittyvät vaikeudet, vanhemmuuden haasteet
  • Elämän muutostilanteet kuten erotilanne, läheisen kuolema, vakava sairaus, työttömyys
  • Vaikeudet työssä tai opiskelussa, uupuminen, huoli omasta jaksamisesta tai elämänhallinnasta
  • Päihteiden käyttö
  • Tarve tarkastella ja pohtia omaa elämäntilannetta ja valintoja paremman tulevaisuuden
  • luomiseksi